yoga

Yoga

coaching

Coaching

Daves kitchen

Dave’s Kitchen

gezondheid en voeding

Gezondheid
en Voeding

meditatie

Meditatie

ontspanning

Ontspanning

spiritualiteit

Spiritualiteit

therapie

Therapie

 

yoga

Yoga

coaching

Coaching

Daves kitchen

Dave’s Kitchen

gezondheid en voeding

Gezondheid
en Voeding

meditatie

Meditatie

ontspanning

Ontspanning

spiritualiteit

Spiritualiteit

therapie

Therapie

yoga

Yoga

coaching

Coaching

Daves kitchen

Dave’s Kitchen

gezondheid en voeding

Gezondheid
en Voeding

meditatie

Meditatie

ontspanning

Ontspanning

spiritualiteit

Spiritualiteit

therapie

Therapie

Privacy statement

 

Inleiding
De Lichtplaats verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van De Lichtplaats en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
De Lichtplaats verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
De Lichtplaats behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Lichtplaats, met alle tot De Lichtplaats behorende ondernemingen, verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de De Lichtplaats nieuwsbrief en bij een bezoek aan De Lichtplaats evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van De Lichtplaats dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of De Lichtplaats hiervan op de hoogte stellen door een e-mail  te sturen naar yogastudiolicht@ziggo.nl . De Lichtplaats verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

 
 
 

 

 

 

Adres van De Lichtplaats:

Provincialeweg 302 (Vlielandstraat 2)

1506 MJ Zaandam

De Lichtplaats is vanuit Station Koog Bloemwijk binnen 10 minuten lopend te bereiken.